Privacybeleid

Het sitebeheer verbindt zich ertoe uw privacy op internet te behouden. Wij hechten veel belang aan de bescherming van de gegevens die u verstrekt. Ons privacybeleid is gebaseerd op de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. De doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen: om de werking van onze service te verbeteren, om contacten te leggen met bezoekers van deze site, om diensten te verlenen met betrekking tot de branche van deze site, evenals voor de onderstaande acties.

Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen in het geval van uw vrijwillige toestemming. Als u hiermee akkoord gaat, machtigt u ons om de volgende gegevens te verzamelen en te gebruiken: voor- en achternaam, geboortedatum ,. Het verzamelen en verwerken van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetten die van kracht zijn op het grondgebied van de Europese Unie en in de staat Nederland.

Gegevensopslag, wijziging en verwijdering

De gebruiker die zijn persoonlijke gegevens aan de site heeft verstrekt, heeft het recht om deze te wijzigen en te verwijderen, en om zijn toestemming voor het gebruik ervan in te trekken. De periode waarin uw persoonsgegevens worden bewaard: 6 maanden. Wanneer het gebruik van uw gegevens eindigt, verwijdert de sitebeheerder deze. Voor toegang tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de sitebeheerder op het volgende adres: BKO. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen aan een derde partij overdragen met uw vrijwillige toestemming, als ze zijn overgedragen, kunnen we de gegevens in andere niet aan ons gelieerde organisaties niet wijzigen.

Gebruik van technische gegevens bij bezoek aan de site

Wanneer u de site bezoekt, slaat de database gegevens op van uw IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinstellingen, besturingssysteem, evenals andere technische informatie die nodig is voor de juiste weergave van de inhoud van de site. Aan de hand van deze gegevens is het voor ons onmogelijk om de identiteit van de bezoeker te achterhalen.

Voorlichting geven door kinderen

Bent u een ouder of voogd en weet u dat uw kinderen zonder uw toestemming persoonsgegevens aan ons hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Het is verboden om persoonsgegevens van minderjarigen op onze dienst achter te laten zonder toestemming van ouders of verzorgers.